SKOZI OČI PREKARIATA

Zbrani citati:

DSC_7640

Potrebujete izhodiščno misel za članek, seminarsko nalogo, ali esej o prekarnosti? Zbrali smo citate, ki lahko služijo v ta namen. Da bi iskani citat lažje našli, smo citate razporedili v skupine. Z dvoklikom na ime človeka, ki je izbrano misel izrekel, pa pridete neposredno na intervju, v katerem je to storil.

Profesorji in strokovnjaki:

 • dr. Guy Standing: “Do sedaj se še ni zgodilo, da bi skupina ljudi izgubljala pravice na tako sistemski ravni.”
 • dr. Philippe Van Parijs: “Pomembno je, da je svoboda, v kateri ljudje živijo, dejanska, ne zgolj na papirju.”
 • dr. Jože Mencinger: “Izkazalo se je, da je trg dela uspešen, kjer je zelo dobro reguliran. Dobro pa je reguliran v Avstriji in Nemčiji. Veljati morajo neka pravila. In teh pravil se je potrebno držati.”
 • Črt Poglajen: “Svobodnjaki so prekarcem podobni v tem, da niso vezani na osemurni delovnik, da morajo oprav­ljati več nalog hkrati in da morajo biti na neki način sami svoji menedžerji. Se pa vsaka podobnost med statusoma tu konča.”
 • dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela: “Samostojno podjetništvo pod površjem lepih besed z velikim veseljem uporabljajo tudi velika podjetja, ki so poprej povsem ekonomično poslovala s stalno zaposlenimi.”
 • dr. Niko Toš: “Zdi se, da proletariata (danes) ni. Pa je. Kaj je prekariat? Prekariat je proletariat. Treba ga je samo ustrezno definirati. /…/ Definirati preko mere, ki jo lahko povzamemo iz Marxovega nauka.”
 • dr. Rado Bohinc: “Tako širok interval med ocenami števila prekarcev govori o tem, da je pravna opredelitev prekarnosti nujna.”
 • dr. Metka Tekavčič: “Priznavanje obstoja prekarnosti in njenih temnih plati tlakuje pot široki družbeni razpravi o pomembnih vprašanjih, povezanih  z moralo, etiko in trajnostnim razvojem.”
 • dr. Metoda Dodič Fikfak: “Dokler ne bo politične volje, da bi se jo (prekarnost) začelo reševati na vseh ravneh, tako dolgo ne bo celostnih ukrepov, ki bi lahko zagotovili osnovno raven kakovosti življenja.”
 • dr. Jože P. Damijan: “Mnenja in pogledi uglednih osebnosti iz različnih področij imajo zelo pomembno težo pri družbenem osveščanju. Zato ta zbornik (Skozi oči prekariata: brez konsenza) predstavlja takšen narodnobuditeljski element v sedanjem času.”
 • Alenka Sottler “Prekarnost nastaja v tihem soglasju z državo!”
 • dr. Vlado Miheljak: “Če parafraziram Marxa, lahko rečem, da je optimizem danes tisto, kar je bila nekoč vera. Se pravi opij za ljudstvo.”
 • dr. Lev Kreft: “Proletariat in prekarjat se prekrivata, prekarjat pa je pravzaprav le posebna vrsta menjave med delom in kapitalom.”
 • dr. Igor Lukšič: “V novi družbeni pogodbi bi morali postaviti bolj radikalne zahteve pri razporeditvi družbenega premoženja.”
 • dr. Marko Milosavlević: “Prekarci sami niso krivi za slabo kvaliteto medijev, prav oni se pogosto najbolj trudijo, saj se želijo dokazati.”
 • dr. Peter Čeferin: “Ti ljudje (prekarci) morajo imeti zdravstveno zavarovanje, ki ga ne bodo odštevali od svojih neto plač. Mora jim teči pokojninska doba.”
 • dr. Svetlana Slapšak: “Mnoga strokovna dela so danes vsaj tako vznemirljiva kot kriminalke”.

Vodje sindikatov:

 • Branimir Štrukelj: “Prepričan sem, da individalizem in atomizacija na noben način nista smer brez povratka, čeprav si to tisti, ki trenutno vodijo svet, na vse pretege prizadevajo dokazati.”
 • Jakob Počivavšek: “Dokler se njim (prekarcem) kratijo pravice, tako dolgo se stopnjuje tudi pritisk na zmanjševanje pravic vseh zaposlenih, tudi zaposlenih za nedoločen čas.”
 • Lidija Jerkič: “Dialog je dejansko edina konstruktivna možnost.”
 • Goran Lukič: ““Če se bojiš, sam sebe cenzuriraš. Ko ni prijave, ni prakse na strani sodstva, inšpekcije … Sami regulatorni organi pravijo: ni prijav, ni problema.”
 • Dušan Semolič: “Če bi se prekarci organizirali na isti strani kot smo organizirani mi (sindikati), bi to vsekakor bilo dobro tako za njih, kot za nas.”

Funkcionarji, politiki na ravni EU, države in lokalne skupnosti:

 • Borut Pahor: “Takšno delo ne prinaša pravic ne v odnosu do delodajalca ne v odnosu do države.”
 • dr. Danilo Türk: “To je neka nova generacija, ki bo morala najti nove rešitve, kajti rešitve prejšnjih generacij v novih razmerah več niso ustrezne.
 • Milan Kučan: “Mladi imajo sanje tudi danes, vprašanje pa je, kako sanje posameznikov združiti, da bodo dosegli spremembe na bolje za vse.”
 • msgn. Stanislav Zore: “Človeka bi morali osvoboditi pritiska tistega kapitala in politike, ki iz njega hoče narediti čim lažje vodljivega potrošnika in s tem ustvarjalca dobička.”
 • mag. Dejan Židan: “Če torej povzamem: organiziranost prekarcev, enakomerna obdavčitev, vgradnja socialno delovne zaščite in večja pooblastila inšpekcije so nujni koraki za njihovo zaščito.”
 • dr. Anja Kopač Mrak: “Zelo pomembno je, da problem prekarnosti opredelimo natančno in da se v tej opredelitvi v končni fazi strinjamo.”
 • Boris Koprivnikar: “Med prekarce sodijo tudi ljudje, ki nimajo socialne zaščite, ali delajo na posameznem mestu proti svoji volji. Ne delam nobene razlike med tistimi, ki so zaposleni po avtorski pogodbi, tistimi, ki delajo kot espeji, med tistimi, ki so zaposleni v neki organizaciji, ki ljudi le občasno angažira za delo, ali  tistimi, ki so zaposleni za nedoločen čas.
 • Zdravko Počivalšek: “Večja fleksibilnost dejansko pomeni več pogodb za nedoločen čas.”
 • Luka Mesec: “Prekarnost je država politično dopustila. Zavestno. Premišljeno.”
 • mag. Matej Tonin: “Svoboda v središče postavlja človeka. Brez nje so vse ostale vrednote drugotnega pomena.”
 • Romana Tomc: “Prekarnost ima več obrazov, zato ni povsem enotne opredelitve.”
 • dr. Igor Šoltes: “Kaj nam koristi pravica do varstva lastnine, če posamezniki do lastnine sploh ne morejo priti?”
 • Tanja Fajon: “Mislim, da je osnovni pogoj za to, da bi premostili razlike med delavci ta, da izenačimo pogoje dela.”
 • Hans van Baalen: “Ljudem je potrebno zagotoviti več svobode in možnosti, da osebne odločitve sprejmejo sami.”
 • Marjan Šarec: “Težava prekarnosti je v tem, da se je politika danes ne loteva resno. Cerar in Juncker sta se sicer pohecala, da sta tudi sama prekarca, je bilo pa to v glavnem to.”
 • Zoran Janković: “Spoštovanje socialnega kapitala je notranja logika, ki bi jo bilo potrebno upoštevati takoj.”
 • Boris Popovič: “Mislim, da bo, če se reforme sistema lotimo na premišljen in učinkovit način, kombinacija nadzorstvenih organov in trga opravila optimalno delo.”
 • Angelca Likovič: “Delodajalci lahko pri prekarnih oblikah zaposlitev delavce takoj odpustijo, kar je katastrofa.”

Prekarke in prekarci:

 • Maša Dolanc: “Prekarstvo je tema, ki se mora s študentskih okroglih miz in v usodo vdanih debat med prisilnimi in prostovoljnimi prekarci preseliti na večje odre.”
 • Miša Gams: “Dokler je človek sam, se že znajde in preživi. Tudi iz dneva v dan, če je potrebno. Ko pa ima enkrat otroka, to ni več mogoče.”
 • Matej Križanec: “Problem, ki se čedalje bolj razrašča, (je), da imamo delavstvo razdeljeno v dve ločeni skupini.”

Umetniki, kulturniki, estradniki:

 • Laibach: “Glavna težava je v identiteti. Prekariat pač še ni homogen družbeni razred, ker je notranje razdrobljen in ga za zdaj vežeta le strah in negotovost.”
 • Magnifico: “Ljudje, ki bodo vodili prihodnjo revolucijo, zdej sedijo doma in pizdijo.”
 • Peter Lovšin: “Zlorabljat se da tudi ljudi, ki so starejši od 18 let.”
 • Vanja Alič: “Kot prekarec si vedno zadnja rupa na sviralu.”

 

NA NASLOVNO STRAN
Prejemajte naše intervjuje
Pridružite se prekarcem, delavcem, akademikom, novinarjem, sindikatom in gibanjem, ki enkrat tedensko prejemajo intervjuje na temo prekariata.
Zavzemamo se za splet brez 'spama'. Vaš spletni naslov bo uredništvo naše strani zaščitilo pred vsemi vrstami oglaševalskih zlorab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *