SKOZI OČI PREKARIATA

Velika okrogla miza – Skozi oči prekariata

Foto: Črt Poglajen

Foto: Črt Poglajen

O prekariatu se zadnje čase veliko govori, a predvsem s tretje osebe. Tokrat smo za prekarce dogodek organizirali prekarci, na govornico povabili organizacije, ki se s prekarnostjo soočajo, svojim kolegom pa zagotovili možnost zastavitve vprašanj. Velika okrogla miza s pomenljivim naslovom: »Skozi oči prekariata« je bila organizirana v ponedeljek, 21. novembra 2016.

Dogodek, ki ga je pripravil in vodil Črt Poglajen so sicer s skupnimi močmi organizirali predstavniki Uredništva bologa »Skozi oči prekariata«, Gibanja za dostojno delo in socialno družbo in gostitelj Kino Šiška.

Sogovorniki so na okrogli mizi bili: profesor dr. Jože Mencinger, prodesorica dr. Vesna Vuk Godina, Jakob Počivavšek, Peter Pogačar in Marko Funkl. Prekarnosti so se lotili s ključnih zornih kotov. Uvodoma so osvetlili širši družbeni kontekst, v drugem delu posledice, ki jih ima prekarnost na posameznika in na družbo, v tretjem delu konkretne možnosti, ki so na voljo za aktivacijo prekariata, v četrtem prihodnost prekariata znotraj širšega delavskega gibanja in v petem, sklepnem delu kratkoročno prihodnost prekariata – oziroma prvi korak, ki ga bo prekariat moral narediti, da bi s tem začel izboljševati svoj položaj.

Dogodek je kljub deževnemu ponedeljku napolnil Katedralo – osrednji prireditveni prostor Kina Šiška. Med publiko so prevladovali mladi, ki so prekarnosti izpostavljeni v največji meri, so pa se okrogle mize udeležili tudi predstavniki srednje in starejše generacije, s čimer je prišlo do uvodnega medgeneracijskega prepleta pogledov in mnenj. Prišli so tudi redno zaposleni delavci, ki imajo s prekariatom posredno izkušnjo preko otrok, preko partnerjev, ali preko prijateljev. Širjenje prekariata vpliva na njih posredno, z zniževanjem njihovih pravic pa tudi neposredno. Prisotne so bile mladinske, študentske in civilnodružbene organizacije, predstavniki sindikatov, sindikalnih central in fakultet. Ob profesorjih, ki se s ukvarjajo s prekarnostjo kot temo, so bili prisotni tudi dekanja Ekonomske fakultete dr. Metka Tekavčič, dekanja Filozofske fakultete dr. Branka Kalenić Ramšak in dekan Fakultete za elektrotehniko dr. Igor Papič. Poleg predstavnikov političnih strank, ki prekariat kot pomembno temo vidijo v tem trenutku, so bili prisotni tudi poslanci in predstavniki vlade.

Okrogla miza je uvod v aktivno angažiranje prekariata in povezovanje gibanj, civilno družbenih organizacij, predstavnic izobraževalnega sektorja in sindikatov. Artikulirana, trajna in nezaustavljiva diskusija je za razvoj sodobne družbe ključna. Sprejeti je treba ukrepe, ki bodo zmanjšali rast prekariata, ljudem, ki pa kljub ukrepom ostajajo v njegovem primežu, pa omogočili normalno življneje. Pri tem je pomembno, da so sektorske politike in ukrepi usklajeni z našim družbenim okoljem, da so naravnani dolgoročno in da ne bodo odvisni od periodičnega menjavanja vlad.

NA NASLOVNO STRAN

Prejemajte naše intervjuje
Pridružite se prekarcem, delavcem, akademikom, novinarjem, sindikatom in gibanjem, ki enkrat tedensko prejemajo intervjuje na temo prekariata.
Zavzemamo se za splet brez 'spama'. Vaš spletni naslov bo uredništvo naše strani zaščitilo pred vsemi vrstami oglaševalskih zlorab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *