SKOZI OČI PREKARIATA

Prekarnost kot pojem:

Prekarnost je še vedno pojem, okrog katerega ni družbenega konsenza. Do razlik v pogledih prihaja na več ravneh, zato je diskusijo potrebno razširiti. Pomembno je, da o temi govorijo ljudje, ki so v prekarnost ujeti, strokovnjaki, predstavniki civilne družbe, sindikatov in politike.

Foto: Črt Poglajen

Citirano iz zbornika “Skozi oči prekariata”:

Realen obseg prekarnosti je odvisen od tega, katero od interpretacij vzamemo za izhodišče. Ali želimo pojem razumeti v ožjem ali v širšem smislu. Podatki SURS za leto 2015 so sami po sebi pomenljivi v obeh primerih. Če za izhodišče vzamemo ožje razumevanje pojma, se pravi zaposlene s statusom samostojnega podjetnika in po civilnih pogodbah, je prekarnega okrog 15 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva oziroma nekoliko nad 120.000 ljudmi. Če za izhodišče vzamemo širše razumevanje pojma, pa lahko rečemo, da je prekarno zaposlenih več kot 45 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva oziroma 369.000 ljudi. Za boljšo predstavo o pomenu in vrednosti tega števila lahko dodamo, da je bilo po podatkih statističnega urada leta 2015 delovno aktivnih državljanov 917.000. Od te številke pa moramo, če želimo dobiti grobo razmerje med redno zaposlenimi delavci in prekarci, odšteti še vsaj 91.000 registrirano brezposelnih.

Kaj za državo, kot je Slovenija, za njeno socialno, pa tudi ekonomsko sliko pomeni 369.000 delovno aktivnih državljank in državljanov, pove dejstvo, da je med devetimi statističnimi regijami le v osrednjeslovenski regiji več prebivalcev, kot je na ravni države prekarno zaposlenih ljudi.

POIMOVNI SLOVAR / OSNOVNA LITERATUTA 

NA GLAVNO KAZALO / NA VRH STRANI / NA NASLOVNO STRAN

Prejemajte naše intervjuje
Pridružite se prekarcem, delavcem, akademikom, novinarjem, sindikatom in gibanjem, ki enkrat tedensko prejemajo intervjuje na temo prekariata.
Zavzemamo se za splet brez 'spama'. Vaš spletni naslov bo uredništvo naše strani zaščitilo pred vsemi vrstami oglaševalskih zlorab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *