SKOZI OČI PREKARIATA

Prekarstvo kot pojem

BurnoutHeaded1

Prekarnost je problem, ki zadeva velik odstotek delavno aktivnega prebivalstva. Pogoji na trgu dela se zaostrujejo, izbor kandidatov ostaja marsikdaj nejasen, opredelitev pogodbe o zaposlitvi in pogoji dela, pod katerimi morajo posameznice in posamezniki delati, pa se v čedalje večji meri predajajo v roke delodajalcev.

Da bi razumel probleme prekarnosti in potencialne rešitve, ki bi jih odpravile, sem se temu vprašanju posvetil resno. Pogovarjal sem se s številnimi ljudmi iz prekariata, profesorji in funkcionarji, ki se s prekarnostjo srečujejo bodisi v svojem življenju ali delu. Poleg tega pa tudi z delodajalci, ki zaposlovalno politiko vodijo na ravni podjetij in večjih sistemov.

POIMOVNI SLOVAR / OSNOVNA LITERATUTA / NA NASLOVNO STRAN

Prejemajte naše intervjuje
Pridružite se prekarcem, delavcem, akademikom, novinarjem, sindikatom in gibanjem, ki enkrat tedensko prejemajo intervjuje na temo prekariata.
Zavzemamo se za splet brez 'spama'. Vaš spletni naslov bo uredništvo naše strani zaščitilo pred vsemi vrstami oglaševalskih zlorab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *