SKOZI OČI PREKARIATA

Urednik spletnega portala Skozi oči prekariata o prekarnosti v Državnem svetu

Foto: Miha Fras

Foto: Miha Fras

V posvetu o družbeni odgovornosti je bilo prekariatu namenjeno posebno mesto (fotoarhiv). Dejstvo namreč je, da družba, ki ima ob 754.000 zaposlenih, 322.000 prekarcev, zase težko govori, da ravna družbeno odgovorno. Prekarnost vodi v poglabljaje socialnih, ekonomskih in premoženjskih neenakosti, v nižanje življenjskega standarda in v večjo odvisnost od razmer na trgu, s tem pa povečuje revščino in ciklična obdobja velike brezposelnosti.

Omogočen nam je neposreden ogled seje, ki ga ima v arhivu Državni svet. Je pa posnetek, do katerega lahko pridete s klikom na povezavo in pomikom na dno izbrane strani, prekarnosti namenjen od 00:58:10 naprej.

Pomemben je vaš pogled na povedano.

Prejemajte naše intervjuje
Pridružite se prekarcem, delavcem, akademikom, novinarjem, sindikatom in gibanjem, ki enkrat tedensko prejemajo intervjuje na temo prekariata.
Zavzemamo se za splet brez 'spama'. Vaš spletni naslov bo uredništvo naše strani zaščitilo pred vsemi vrstami oglaševalskih zlorab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *