SKOZI OČI PREKARIATA

Avtorji – ekipa

Črt Poglajen je direktor Inštituta za študije prekariata (IŠP) in odgovorni urednik portala »Skozi oči prekariata«. Kot politolog posveča predvsem proučevanju prekarnosti in prekarnih oblik dela, pa tudi deliberacije in neposrednega sodeovanja ljudi pri sprejemanju odločitev.

Za intenziviranje diskurza znotraj izbranega področja se je odločil, ko je po pogovoru s prekarci, predstavniki sindikatov in civilnodružbenih organizacij zaznal, da je kljub obsegu in stopnjevanju problematike, poglobljen pogovor o prekarnosti precej partikularen. Po večini umaknjen v kroge prekarcev, ali ljudi, ki se z raziskovanjem družbe ukvarjajo strokovno. Diskusijo pa je, da bi prišlo do potrebnih sprememb, potrebno prenesti na širšo raven in spodbuditi povezovanje praktičnih izkušenj, spoznanj stroke in naporov organizacij, ki delo zagovarjajo in branijo.

Foto: Miha Fras

Črt Poglajen; Foto: Miha Fras

Anja Pucer se s prekarnosjo srečuje, da bi si, kot študentka novinarstva, zagotovila izobraževanje in eksistenco. S temo se sooča vsebinsko tako ob pripravi okroglih miz kot pri pripravi člankov za naš spletni portal. Fokus je v intervjujih prenesla na lastno profesijo in na področja, ki jih vodijo študentje. Naredila je intervju s Tomažem Zaniukom in dr. Markom Milosavljevićem.

Foto: Črt Poglajen

Anja Pucer; Foto: Črt Poglajen

Matej Luzar zaključuje magistrski študij novinarstva na Fakulteti za družbene vede. Zanimajo ga socialni in politični vidiki najpomembnejših družbenih sprememb, tem pa se rad loteva kritično in z distance. Prekarnosti se je po razmisleku lotil na izviren, samosvoj način. Zbral je trditve, ki jih je na temo te vrste zaposlitev mogoče zaznati v različnih delih družbe in se njihovega preizkusa lotil preko argumentiranega razmisleka.

Foto: Črt Poglajen

Foto: Črt Poglajen

Ana Marija Lednik je kot prekarka delala znotraj različnih kulturnih in medijskih ustanov, znotraj jezikoslovja, kot njene osnovne profesije, pa je v preteklosti priložnost dobila predvsem kot prostovoljka. Pri pripravi na intervjuje se je angažirala vsebinsko, si za področje izbrala prekarnost v umetnosti in naredila intervju z Mileno Zupančič.

Foto: Črt Poglajen

Ana Marija Lednik; Foto: Črt Poglajen

Branko Gerlič je pisec, aktivist in organizator. Je član Zofijinih ljubimcev, skupine mariborskih intelektualcev, ki se z relevantnimi družbenimi vprašanji ukvarjajo tako na lokalni, kot tudi na državni in na mednarodni ravni. Je en izmed najbolj izpostavljenih članov »sekcije UTD«. Kot levičar, predvsem pa kot človek, ki je poglede pripravljen soočiti v širšem družbenem kontekstu, se je prekariata lotil skozi prizmo zgodovine in zgodovinskega razvoja odnosov med delom in kapitalom.

Foto: Črt Poglajen

Branko Gerlič; Foto: Črt Poglajen

Drugi sodelavci / Other coworkers

UREDNIŠTVO: KONTAKT

 

Prejemajte naše intervjuje
Pridružite se prekarcem, delavcem, akademikom, novinarjem, sindikatom in gibanjem, ki enkrat tedensko prejemajo intervjuje na temo prekariata.
Zavzemamo se za splet brez 'spama'. Vaš spletni naslov bo uredništvo naše strani zaščitilo pred vsemi vrstami oglaševalskih zlorab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *