SKOZI OČI PREKARIATA

Črt Poglajen:

Foto: Miha Fras

Foto: Miha Fras

Črt Poglajen je direktor Inštituta za študije prekariata (IŠP) in odgovorni urednik portala »Skozi oči prekariata«. Kot politolog se posveča predvsem proučevanju prekarnosti in prekarnih oblik dela, pa tudi deliberacije in neposrednega sodelovanja ljudi pri sprejemanju odločitev.

Za intenziviranje diskurza znotraj izbranega področja se je odločil, ko je po pogovoru s prekarci, predstavniki sindikatov in civilnodružbenih organizacij zaznal, da je kljub obsegu in stopnjevanju problematike, poglobljen pogovor o prekarnosti precej razdrobljen in partikularen. V največjem delu umaknjen v kroge prekarcev ali ljudi, ki se z raziskovanjem družbe ukvarjajo strokovno. Intervjuji, ki jih opravlja, so narejeni tako s prekarci kot tudi z neprekarci, njihov cilj pa je, da bi se diskurz o prekariatu prenesel na širšo družbeno raven in bi tako prebudil zavest o tem, da širitev prekariata vodi v proces prekarizacije celotne družbe in v zmanjševanje življenjskih in delovnih standardov. Tudi standardov tistih, ki so trenutno v tako imenovanih “tipičnih oblikah dela” oziroma so zaposleni za nedoločen čas.

Kontakt do urednika: poglajen.crt@gmail.com.

Sourednica portala / Ekipa Skozi oči prekariata

Prejemajte naše intervjuje
Pridružite se prekarcem, delavcem, akademikom, novinarjem, sindikatom in gibanjem, ki enkrat tedensko prejemajo intervjuje na temo prekariata.
Zavzemamo se za splet brez 'spama'. Vaš spletni naslov bo uredništvo naše strani zaščitilo pred vsemi vrstami oglaševalskih zlorab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *