SKOZI OČI PREKARIATA

1. Delo/Kapital

Branimir Štrukelj: »Sindikati bi morali energijo usmeriti v odvzemanje družbene legitimnosti prekarnemu zaposlovanju«

Branimir Štrukelj: »Sindikati bi morali energijo usmeriti v odvzemanje družbene legitimnosti prekarnemu zaposlovanju«

Branimir Štrukelj je generalni sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) in en ključnih predstavnikov dela v Državnem Svetu. Je član Izobraževalne internacionale, organizacije, ki povezuje 30 milijonov učiteljev. V preteklosti je bil tudi član njenega izvršnega odbora. Za…